Členství v RC MATAMI, práva a povinnosti a výhody členů/členek

Členství v RC MaTami upravují stanovy MaTami, centra pro rodinu z. s. Jako členové/členky jsou vnímány rodiny – „členské rodiny“ a fyzické osoby – otec, matka, děti. Členem se stává rodina, která zaplatí registrační příspěvek 300 Kč na kalendářní rok (platba do konce března). Možnost platby pololetního registračního příspěvku 150 Kč (platí 6 měsíců nejdéle však do konce roku, ve kterém byl tento registrační poplatek zaplacen). Platba se opakuje každý kalendářní rok, překlenovací období jsou prosinec, leden, únor. Pokud člen/členka nezaplatí do konce února, je v březnu upozorněn/a a je mu/jí Radou spolku členství pozastaveno či ukončeno.

Práva člena spolku:

 • účastnit se Členské schůze členů „MaTami“
 • podávat návrhy Radě spolku a žádat jejich projednání
 • být informován o činnosti Rady spolku a celého RC MaTami, včetně hospodaření

Povinnosti člena spolku:

 • dodržovat stanovy RC MaTami, dodržovat provozní řád a vnitřní předpisy (k nahlédnutí v centru)
 • respektovat usnesení Členské schůze a Rady spolku RC MaTami
 • platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na zasedání Členské schůze

Výhody členů spolku:

výhody členství se mění dle realizovaných projektů, vnitřní předpisy jsou dle potřeby aktualizovány.)

 • Sleva na aktivity RC MaTami (možnost zakoupení penamentky).
 • Přednostní právo při obsazování míst na aktivity RC MaTami. (Přednostní právo pro přihlášení na aktivity končí týden před konáním akce, poté dle pořadníku).
 • Možnost návštěvy Bazárku (komisního prodeje oblečení) před oficiálním zahájením prodeje
 • Dřívější zasílání programu RC MaTami
 • Možnost využít prostory RC MaTami k uspořádání dětských oslav (nutné zakoupit roční členství).

Členská_přihláška_2018 ke stažení zde.