Členství v RC MaTami, práva a povinnosti a výhody členů/členek na rok 2024:

Členství v RC MaTami upravují stanovy MaTami, centra pro rodinu z. s.

Jako členové/členky jsou vnímány rodiny – „členské rodiny“ a fyzické osoby – otec, matka, děti. Členem se stává rodina, která zaplatí registrační příspěvek 300 Kč na kalendářní rok (platba do konce března). Možnost platby pololetního registračního příspěvku 150 Kč. Platba se opakuje každý kalendářní rok, překlenovací období jsou prosinec, leden, únor. Pokud člen/členka nezaplatí do konce února, je v březnu upozorněn/a a je mu/jí radou spolku členství pozastaveno či ukončeno.

Práva člena spolku:
– účastnit se Členské schůze členů „MaTami“
– podávat návrhy Radě spolku a žádat jejich projednání
– být informován o činnosti Rady spolku a celého RC MaTami, včetně hospodaření

Povinnosti člena spolku:
– dodržovat stanovy RC MaTami, dodržovat provozní řád a vnitřní předpisy (k nahlédnutí v centru)
– respektovat usnesení Členské schůze a Rady spolku RC MaTami
– platit včas schválené členské příspěvky, jejichž výše a doba splatnosti bude určena na zasedání Členské schůze

Výhody – výhody členství se mění dle realizovaných projektů, vnitřní předpisy jsou dle potřeby aktualizovány.)

1. Sleva na aktivity RC MaTami (vstupné na pravidelné aktivity je poté 35 Kč místo 50 Kč, možnost zakoupení permanentky ).
2. Přednostní právo při obsazování míst na aktivity RC MaTami. (Přednostní právo pro přihlášení na aktivity končí týden před konáním akce, poté dle pořadníku).
3. Možnost návštěvy Bazárku (komisního prodeje oblečení) před oficiálním zahájením prodeje.
4. Možnost využít prostory RC MaTami k uspořádání dětských oslav (nutné zakoupit roční členství) .
5. Výhodnější cena za fotografie Vašich dětí ( připravujeme během roku
ateliérové focení).
6. Poskytnutá sleva od našich kamarádů v sekci PODPORUJEME/FANDÍME na našich web stránkách.

Členská_přihláška_2024 ke stažení zde