Projekty

Čas pro rodinu

Čas pro rodinu je provozním projektem MaTami, centra pro rodinu z. s. již od roku 2010. Je dotován z rozpočtu MPSV, rozpočtu Pardubického kraje a Městem Poličkou. Je zaměřen na podporu rodin s nejmenšími dětmi na Poličsku. Projekt klade důraz na vzdělávací a tréninkové
aktivity a poradenství v oblasti rodiny a rodičovství, které posilují fungující vztahy v rodině, mají
osvětový a pomáhající charakter.

Benefiční koncert pro malého Vašíka s dětskou obrnou

Každoročně spolupracujeme se společností Duha a Divadelním klubem Polička, na organizování benefičního koncertu pro malého Vašíka s dětskou obrnou. Vybrané peníze rodiče použijí na rehabilitační pobyt, který nehradí pojišťovna.

Veřejně prospěšné práce

Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu. Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2015 – 2017 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu realizovaného v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost. Oba operační programy jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

V období od 1.9. 2015 do 31.8. 2016 bylo v MaTami, centrum pro rodinu o.s., v rámci projektu podpořeno 1 pracovní místo na VPP 154 267 Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.

Pracovní místa podpořená v rámci VPP jsou zaměřena zejména na úklid a údržbu veřejných prostranství, komunikací a zeleně ve městě, s cílem zaměstnání obtížně umístitelných osob na volném trhu práce. Jedná se především o osoby s nižší úrovní vzdělání, dlouhodobou nezaměstnaností, vyšším věkem, popř. se zdravotním postižením (omezením) apod., kterým tak bylo umožněno zařadit se do pracovního procesu. Takto podpořená pracovní místa jsou zejména přínosem k celkovému zlepšení vzhledu a životního prostředí města a v neposlední řadě i významnou finanční pomocí městského rozpočtu.

Malé kulaté pro Justýnku – 2012, 2014, 2015

Připojili jsme se opět ke sbírce víček z PET lahví pro malou Justýnku s Williamsovým syndromem. Vybraná víčka byla zavezena do Pardubic Justýnce Šklíbové. Williamsův syndrom je vrozená genetická porucha, která sebou nese řadu příznaků, nejčastěji postižení srdce a různé odchylky psychomotorického vývoje. Příčinou těchto potíží je abnormalita v oblasti 7. chromozomu. Tato odchylka se nedá léčit a postihuje svého nositele na celý život. Většina postižených potřebuje celoživotní podporu.

Paní svého času díky podnikání – 2013

Do projektu se mohou zapojit pouze přihlášené osoby. Vede tým KONEP Pardubice,

PANÍ SVÉHO ČASU DÍKY PODNIKÁNÍ
Chcete se začlenit zpět na trh práce? Uvažujete o založení vlastního podnikání? Chtěla byste rozvinout své dovednosti a obnovit sebevědomí? Pomohla by Vám podpora formou rekvalifikačních kurzů a doplnění kvalifikace?
Využijte BEZPLATNÝCH aktivit projektu:
individuální konzultace s našimi poradkyněmi, cykly seminářů s podnikatelskou a motivační tématikou, mentoring – přenos zkušeností od podnikatelek s praxí, příspěvek na rekvalifikaci, podporu po zahájení vašeho podnikání

Krabice od bot aneb darujte naději – 2013

V listopadu 2013 se centrum připojilo k charitativní akci, kterou pořádá rakouská charita. Cílem bylo naplnit krabici od bot věcmi, které by dětem ve věkové kategorii 2 až 15 let udělaly radost a zároveň by byly potřebné. Vybralo se celkem 68 krabic, což je na tak malé město obrovský úspěch. Krabice byly distribuovány do nejchudších oblastí Rumunska. Každá krabice našla svého majitele ve vánočním čase.

Příprava projektu partnerství generací – 2010

Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o.s. realizuje od 1.7.2010 do 31.1.2011 za podpory Nadace OKD projekt „Příprava projektu Partnerství generací“.

Hlavním cílem projektu je vytvořit fungující partnerství mateřských center a seniorských organizací na území Pardubického kraje. Do projektu je zapojeno sedm mateřských center.
Realizátor projektu:
Mateřské a rodinné centrum Krůček Svitavy, o. s.
IČ: 26539411; zastoupené Mgr. Monikou Čuhelovou
Partneři:
Rodinné centrum Srdíčko o. s., Ústí nad Orlicí
MaTami, centrum pro rodinu o. s., Polička
Mateřské centrum Rosa, Česká Třebová
Centrum pro rodinu Kujebáček o. s., Vysoké Mýto
o. s. Rodinné centrum Kulihrášek, Pardubice
Rodičovské centrum Radovánek o. s., Heřmanův Městec
Realizátoři projektu:
Garant projektu:         Mgr. Monika Čuhelová
Hlavní koordinátorka:     Ing. Andrea Bělovská
Koordinátorka MC:     Jana Václavíková