PROVOZNÍ ŘÁD

 • Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto řádem.

 • Rodinné centrum (dále jen RC) je otevřeno mimo všech školních prázdnin každý den od pondělí do pátku dle programu a v neděli večer na cvičení. V době prázdnin je program omezen.

 • Při příchodu se každý návštěvník zapíše do knihy návštěv a zaplatí vstupné za rodinu 50 Kč (cena s permanentkou pro členy 35 Kč).

 • Po celou dobu pobytu v RC je návštěvníkům k dispozici volná herna. Organizovaných aktivit se návštěvníci dle zájmu mohou nebo nemusí zúčastnit, avšak je nutné, aby se přizpůsobili právě probíhajícímu programu.

 • Odpovědnost za své dítě nese doprovod dítěte po celou dobu pobytu v RC. Důležitá je vyšší tolerance doprovodu dítěte „při vzájemném poznávání dětí“.

 • Na rodičích zůstává zodpovědné zvážení přítomnosti v RC vzhledem k aktuálnímu zdravotnímu stavu dětí (buďme k sobě ohleduplní a nevoďme do centra nemocné děti, třeba i jen při podezření na začínající chorobu nebo při přítomnosti infekčního onemocnění v rodině).

 • Veďte své děti k pořádku. Před odchodem ukliďte s dítětem hračky na svá místa. Dbejte, aby se děti chovaly ke všemu vybavení i hračkám šetrně a aby neubližovaly ostatním dětem.

 • Do prostoru RC je možné nosit dětem svačinky a pití, ale konzumace je možná pouze v jídelně. To se týká i nejmenších dětí, učíme je respektovat pravidla a řád.

 • V kuchyňském koutku je možné ohřát nejen jídlo pro děti (v mikrovlnné troubě), ale také uvařit vodu v rychlovarné konvici na kávu nebo čaj. Po použití je třeba všechny spotřebiče vypnout a umýt po sobě nádobí.

 • Doprovod dítěte vždy doprovází své dítě na WC a zde po svém dítěti také uklidí. Nočníky se používají v prostorách WC a je nutné je vždy důkladně umýt. V RC je přebalovací pult vedle WC, oddělen od herny. Použité pleny se házejí výhradně do koše umístěného na Wc.

 • Kočárky lze zanechat ve vstupní chodbě do RC. Obuv a svršky nechávejte v šatně. Nenechávejte věci volně ležet na podlaze. Nalezené věci se skladují v RC maximálně po dobu 14 dnů. Za veškeré věci, které necháte v RC ležet bez dozoru, neručíme.

 • Chcete-li se zúčastnit některého z námi nabízených kurzů, prostudujte si naši programovou nabídku a přihlaste se u koordinátora centra nebo na uvedeném emailu.

 • V celém prostoru RC je přísný zákaz kouření a požívání alkoholických nápojů.

 • Návštěvníci, kteří nebudou dodržovat provozní řád, mohou být z RC vykázáni.

Děkujeme Vám, že chápete naše pravidla a dodržujete provozní řád. Naší snahou je udržet v RC pořádek a zachovat vybavení, aby mohlo dlouho sloužit všem. Dodržováním pravidel respektujeme ostatní návštěvníky a učíme děti příkladem.


PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V SOULADU S GDPR V RC MATAMI

 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

 

Zpracování veškerých osobních údajů podléhá následujícím pravidlům:

 

1. Osobní údaje požadujeme pouze nezbytně nutné pro účast na veřejných akcích, programové nabídce, služeb, plnění smluv, vedení účetnictví a marketingu.

 

2. Osobní údaje nám svěřené chráníme před zneužitím dalšími osobami, neposkytujeme dalším osobám či organizacím, vyjma zákonem stanovené povinnosti.

 

3. Účastí na veřejných akcích či pravidelném programu nám dáváte souhlas s pořizováním reportážních fotografií a videozáznamů, které jsou prováděny výhradně za účelem doložení uskutečnění akce a za účelem prezentace činnosti RC MaTami. Při nesouhlasu se obraťte prostřednictvím emailu: matami@matami.cz.

 

4. Každá osoba má právo požádat o změnu / omezení či výmaz svých osobních údajů prostřednictvím e-mailu: matami@matami.cz.

 

Více informací o zpracování osobních údajů – GDPR MaTami

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.