SPOLUPRÁCE:

 

MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA: spolupráce při tvorbě Komunitního plánu sociálních služeb Města
Poličky pro rok 2013 – 2016. Spolupráce na návazním komunitního plánu pro rok 2017-2020 ve skupině rodiny, děti a mládež.
OSPOD MěÚ POLIČKA: vytvoření kontaktního místa v RC MaTami pro pracovníky OSPOD pro setkávání se s rodiči na neutrální půdě. Spolupráce v rámci síťování služeb. Vzájemná provázanost.
CENTRUM B. MARTINŮ: pořádání jednorázových akcí, celodenní festival pro rodiny s dětmi – Skřítkování, pořádání letních tvořivých dílniček, Čas pro neobyčejné zážitky
MĚSTSKÁ KNIHOVNA V POLIČCE – Celé Česko čte dětem – v rámci tohoto se pořádá 1x týdně ve spolupráci čtení pro rodiče s dětmi.
OBLASTNÍ CHARITA POLIČKA: vzájemná podpora, výměna zkušeností, pořádání benefičního cvičení
AMALTHEA o.s.: asistovaná setkávání pěstounských rodin s biologickými rodiči.
SVATOJOSEFSKÁ JEDNOTA PRO POLIČKU A OKOLÍ – dohoda o spolupráci v rámci projektu revitalizace víceúčelového areálu „Zahrady U mlýna“.
STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU MOZAIKA POLIČKA
MC a RC KRŮČEK SVITAVY, RC LITOMYŠL: úzká spolupráce při výměně zkušeností, mapování terénu, metodické konzultace k činnosti RC.
PONTOPOLIS z.s.
POLÍČKO z.s. – nová poličská organizace pořádající festival Colour meeting – dětský koutek
DIVADELNÍ SPOLEK TYL: spolupráce při charitativní akci “Benefice pro Vašíka”
STŘEDNÍ ŠKOLOU OBCHODNÍCH SLUŽEB SČMSD Polička, s.r.o.: masáže pro rodiče v rámci psychosociálních aktivit.
DĚTSKÝ DOMOV POLIČKA: letní tábory, spolupráce při vzdělávání ve finanční gramotnosti.
Sun Drive Communications s.r.o. – RODINNÉ PASY – nabídka slevy na nepravidelné aktivity

SÍŤ MATEŘSKÝCH CENTER – zastřešující organizace, metodická podpora centra, kampaně

Spolupracujeme s odborníky z mnoha oblastí, zejména během osvětových přednášek nebo v rámci poraden, které jsou k dispozici v našem centru.

 

 

Doporučujeme přátelské weby: