Logopedická poradna

By Lenka Brennan, 12 února, 2017

Poradnu vede: Mgr. Hana Dalíková

Vystudovala střední pedagogickou školu a poté jednooborovou logopedii na PdF UPv Olomouci.
Dva roky pracovala v ambulanci klinické logopedie.
Na jaře 2010 absolvovala rekvalifikační kurz v Praze pro lektory mateřských center. V roce 2012 vzdě-lávací kurz Respektovat a být respektován. V roce 2013 Školení moderátorek vzdělávání v rámci projektu M_ANIMA.
Logopedické poradenství v rámci rodinného centra slouží jako podpora rodin s dětmi s poruchami
řeči. Poradnu vede Mgr. Hana Dalíková, probíhá 1x měsíce, je individuální, nízkoprahová, rodiče se
nemusí předem objednávat.
Logopedické semináře (1x do měsíce) napomáhají rozvoji řečových dovedností u  dětí obecně. Slouží
také ke včasnému rozpoznání řečových problémů. Nabízí možnosti nápravy a další logopedické péče.
Semináře zahrnují dechová, fonační a  rytmizační cvičení. Rozvíjí motoriku mluvních orgánů (jazyka,
rtů) a  aktivní i  pasivní slovní zásobu pomocí písní a říkanek s pohybem. První část probíhá ve skupině, pak následují individuální konzultace.

1x měsíčně, bez objednání, ZDARMA

One Comment

  1. Katka Kadlecová napsal:

    Hodnocení od paní Hanky Groulíkové: Již dva roky se synem pravidelně navštěvuji logopedickou poradnu v RC MaTami. Jsem velice spokojena s profesionálním přístupem Mgr. Hany Dalíkové. Myslím si, že také její vstřícnost, snaha pomoci, zodpovědnost a spolehlivost přivádí pravidelně každý měsíc do poradny mnoho dalších rodičů, kterým není lhostejný
    vývoj jejich dítěte. V neposlední řadě musím zmínit netradiční čekárnu v podobě herny, která zpříjemní dětem dobu před konzultací.

What do you think?

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: