Logopedické semináře

By Lenka Brennan, 13 února, 2017

Poradnu vede: Mgr. Hana Dalíková

Vystudovala střední pedagogickou školu a  poté jednooborovou logopedii na PdF UPv Olomouci.
Dva roky pracovala v ambulanci klinické logopedie.
Na jaře 2010 absolvovala rekvalifikační kurz v Praze pro lektory mateřských center. V roce 2012 vzdě-lávací kurz Respektovat a být respektován. V roce 2013 Školení moderátorek vzdělávání v rámci projektu M_ANIMA

Tato preventivní skupinová logopedická aktivita je určena rodičům a dětem předškolního věku. Napomáhá rozvoji řečových dovedností u dětí obecně. Slouží také ke včasnému rozpoznání řečových problémů. Nabízí možnosti nápravy a další logopedické péče.
Cílem je seznámit rodiče s problematikou logopedické péče, vývojem dětské řeči, nejčastějšími
poruchami a vhodnou logopedickou prevencí. Semináře nabídnou rodičům s dětmi praktické dovednosti v rozvoji řeči a usnadní tak vstup dítěte do základní školy. Semináře zahrnují dechová, fonační a rytmizační cvičení. Rozvíjí motoriku mluvních orgánů (jazyka, rtů) a aktivní i pasivní slovní zásobu pomocí zhudebněných říkanek s pohybem.

1x měsíčně, bez objednání, ZDARMA

What do you think?

Napsat komentář

%d blogerům se to líbí: